หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปี 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ตารางสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปี2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ตารางสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี2562 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินงานสูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)