หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
  (1)     2