หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือน ธันวาคม 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
  (1)