หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ระเบียบการลา [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ.2561 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฎิบัติงาน-อาวุโส) [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฎิบัติงาน-ชำนาญงาน) [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11