หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศงบรับ-จ่าย ประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)