หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศใชิแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) [ 20 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 164  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 28 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 236  
 
ประกาศเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 [ 28 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 149  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 15 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 144  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสร้าง เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 173  
 
ประกาศเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง [ 15 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 210  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563) [ 15 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 130  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง [ 29 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 184  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 8 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 184  
 
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี [ 8 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 266  
 
  (1)  
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 1,539,920 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com