หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปีะกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   21 ส.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน   24 มิ.ย. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง แจ้งการประเมินผลการปฎิบัติของพนักงาจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   21 มิ.ย. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง แจ้งผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างจประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   21 มิ.ย. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   21 มิ.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   21 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น จำนวน 109 รายการของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   21 มิ.ย. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นเสนองานที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   19 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   14 มี.ค. 2562 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลตำบลบ้านสร้างของสำนักงานดารตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   8 ก.พ. 2562 184
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒   28 ม.ค. 2562 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล   28 ม.ค. 2562 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562    8 ม.ค. 2562 154
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   28 ธ.ค. 2561 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่องรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   31 ต.ค. 2561 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ผลการประเมินการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   24 ต.ค. 2561 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ผลการประเมินการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณื๒๕๖๑   24 ต.ค. 2561 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักเทศบาลครู และการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑   24 ต.ค. 2561 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561   20 ต.ค. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง    18 ก.ค. 2561 126
  (1)     2      3      4      5   
 
 


 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-770-3737
 

 
 
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โทร : 037-281-228 โทรสาร : 037-271-362
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
จำนวนผู้เข้าชม 1,654,282 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10