หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  9 ต.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  22 ก.ย. 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  22 ก.ย. 2563 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการนายอำเภอพบปะเยี่ยมเยือนและมอบแนวทางในการปฎิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 10 กันยายน 2563  10 ก.ย. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  28 ส.ค. 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผูู้รับบริการที่มีต่อการปฎิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  19 มิ.ย. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาตรา 32 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562  12 มิ.ย. 2563 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปี 2563  12 มิ.ย. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลคำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561   23 เม.ย. 2563 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี   24 มี.ค. 2563 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังปราจีนบุรี เรื่อง ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 3 รูปแบบ  14 ก.พ. 2563 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านสร้าง  27 ม.ค. 2563 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  26 พ.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล  28 ต.ค. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  15 ต.ค. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2564  15 ต.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  15 ต.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  15 ต.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562  30 ก.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 2562  30 ก.ย. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 


 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-770-3737
 

 
 
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โทร : 037-281-228 โทรสาร : 037-271-362
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
จำนวนผู้เข้าชม 3,000,127 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10