หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บ้านสร้าง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง  5 ส.ค. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาสเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565  5 ก.ค. 2565 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  27 มิ.ย. 2565 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาสเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น จำนวน 38 รายการ ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  30 พ.ค. 2565 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแจ้งเตือน ป้องกันไฟไหม้  30 มี.ค. 2565 146
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านสร้าง  29 มี.ค. 2565 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ลงทะเบียนคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK)  29 มี.ค. 2565 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 นายเฉลิมพร เข็มทอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง เป็นการประธานประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดกิจกรรมมาตรการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลบ้านสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านสร้างตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  4 มี.ค. 2565 213
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย NO Gife Policy เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง โดยนายเฉลิมพร เข็าทองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง จึงจัดให้มีกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญญาลักษณ์ No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรณรงค์ให้ คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านสร้าง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบ หรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลบ้านสร้างทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป  4 มี.ค. 2565 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  9 ก.พ. 2565 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2565  28 ม.ค. 2565 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง นโบบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (์์NO GIFT POLICY)  21 ม.ค. 2565 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน  13 ม.ค. 2565 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 2565  23 ธ.ค. 2564 251
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนีบมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2564  23 ธ.ค. 2564 149
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรี  30 พ.ย. 2564 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปี 2564  5 พ.ย. 2564 255
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ต.ค. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  8 ต.ค. 2564 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  8 ต.ค. 2564 77
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 


 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 069-955-4252
 

 
 
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โทร : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
จำนวนผู้เข้าชม 18,642,499 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10