หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  7 ก.ย. 2564 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน ด้นการป้องกันและระงับโรคติดต่อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  1 ก.ย. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง มาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  2 ส.ค. 2564 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  23 มิ.ย. 2564 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  8 มิ.ย. 2564 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  7 มิ.ย. 2564 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  7 มิ.ย. 2564 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  7 มิ.ย. 2564 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาสเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง  2 มิ.ย. 2564 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นการตราเทศบัญญัติตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง จึงได้จัดทำร่าง เทศบัญญัติ จำนวน ๑๑ เรื่อง (ต่อ)  29 พ.ค. 2564 199
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นการตราเทศบัญญัติตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง จึงได้จัดทำร่าง เทศบัญญัติ จำนวน ๑๑ เรื่อง  29 พ.ค. 2564 174
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  3 พ.ค. 2564 170
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  21 เม.ย. 2564 185
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  8 เม.ย. 2564 196
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  30 มี.ค. 2564 192
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ห้ามผู้ไดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง  24 มี.ค. 2564 208
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปี 2563  18 มี.ค. 2564 210
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564  5 มี.ค. 2564 173
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลตำบลบ้านสร้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  22 ก.พ. 2564 190
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง  8 ก.พ. 2564 205
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 


 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 037-271-228
 

 
 
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โทร : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
จำนวนผู้เข้าชม 10,304,691 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10