หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปจ 0017.3/ว 3852 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
ปจ 0017.3/ว 3850  เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 14/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 [ เอกสาร1 ]  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
ปจ 0017.2/ว 3843  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ เอกสาร1 ]  [ 11 ต.ค. 2564 ]   
ปจ 0017.3/ว 3829 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 15/2564 [ เอกสาร1 ]  [ 11 ต.ค. 2564 ]   
ปจ 0017.3/ว 3731  รื่อง การทบทวนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 4 ต.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 3717  เรื่อง แจ้งการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการลุ่มน้ำโดยตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 [ เอกสาร1 ]  [ 1 ต.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.5/ว 3688  เรื่อง ขอความร่วมมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) [ เอกสาร1 ]  [ 30 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 3614  เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 14/2564 [ เอกสาร1 ]  [ 22 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 3579 เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง [ เอกสาร1 ]  [ 20 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 3563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2564 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 3545 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ประกาศ ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 [ เอกสาร1 ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 3532 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 3214 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) [ เอกสาร1 ]  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 3469  เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี  [ 13 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 3404 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 3379 เรื่อง การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (กระชังเลี้ยงปลา) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 6 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 3375 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและแผนการปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 [ เอกสาร1 ]  [ 6 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 3368 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 3 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 3340 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 [ เอกสาร1 ]  [ 1 ก.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 3328 เรื่อง แผนงานโครงการเพื่อรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับตำบลตามโครงการ แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พ.ศ. 2564 - 2567 นำไปบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 สิ่งที่ส่งมาด้วย [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 31 ส.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 


 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 037-271-228
 

 
 
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โทร : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
จำนวนผู้เข้าชม 10,305,424 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10