หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.สะพานหิน   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2566
อบต.สะพานหิน   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2566
ทต.กบินทร์   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ทต.โคกมะกอก   ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
อบต.นาดี   จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 เส้นบ้านนายเส่ง ดางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
อบต.นาดี   จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ทต.โคกปีบ   จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกปีบ (ประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
อบต.คำโตนด   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
ทต.กบินทร์   ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
ทต.กบินทร์   จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) รหัสพัสดุ 441-58-0044 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 502