หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.นาดี   จ้างสถาบันการศึกษาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564
ทต.นาดี   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2564
อบต.บางแตน   จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดฯ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2564
อบต.บางแตน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2564
อบต.บางแตน   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2564
อบต.นาดี   จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2564
ทต.โคกมะกอก   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 24,540 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2564
ทต.โคกมะกอก   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 18,830 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2564
ทต.โคกมะกอก   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 19,930 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2564
ทต.นาดี   จ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. เดิม ที่ชำรุดเสียหาย ภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 145