หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.คำโตนด   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
อบต.คำโตนด   ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
อบต.คำโตนด   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
อบต.บุฝ้าย   ซื้อเแบตเตอรี่ (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-3916 ปราจีนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
ทต.บ้านสร้าง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
ทต.โคกมะกอก   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
ทต.โคกมะกอก   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 4,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
อบต.บุฝ้าย   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุฝ้าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
ทต.กบินทร์   ซื้อซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง) และโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) โดยวิธีคัดเลือก 8 ส.ค. 2565
ทต.นาดี   ซื้อหนังสือแบบเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 372