หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.กบินทร์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนในเขตเทศบาลตำบลกบินทร์ จำนวน 5 สายทาง ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ต.ค. 2564
อบต.บุฝ้าย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-PlaceRecycling) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 สาย ปจ 2025 บ้านเขาน้อย - น้ำตกตะคร้อ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2564
อบต.บุฝ้าย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-PlaceRecycling) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 สาย ปจ 2025 บ้านเขาน้อย - น้ำตกตะคร้อ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2564
ทต.โคกมะกอก   ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลอย 8 ต.ค. 2564
ทต.โคกมะกอก   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8 ต.ค. 2564
ทต.โคกมะกอก   โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 8 ต.ค. 2564
ทต.โคกมะกอก   โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 8 ต.ค. 2564
ทต.โคกมะกอก   ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 8 ต.ค. 2564
ทต.โคกมะกอก   รายจ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ 8 ต.ค. 2564
ทต.โคกมะกอก   ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 213