หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาวางท่อประปาใหม่ จำนวน 3 จุด ตามรายละเอียดในแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านสร้างกำหนดให้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บพ-2422 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์(ไซริงค์ เข็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]โครงการจ้างเหมาวางท่อประปาใหม่ จำนวน 3 จุด ตามรายละเอียดในแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านสร้างกำหนดให้ [ 20 ก.ค. 2565 ]โครงการจ้างเหมาวางท่อประปาใหม่ จำนวน 3 จุด ตามรายละเอียดในแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านสร้างกำหนดให้ [ 20 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53