หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อของสมนาคุณในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนโรงสี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับทำกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟพร้อมประดับแสงสี ประดับไฟช่อและไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างรอบบริเวณวัดบ้านสร้าง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กธ-4132 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 6 ใบ สำหรับใช้ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 76