หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งแขวน ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร ยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคันหมายเลขทะเบียน 81-5645 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แผนที่ภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมเพลาปั่นดั้มรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ คันทะเบียน 81-5645 ปราจีนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45