หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านสร้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 


 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)
มาตรา 50 ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
มาตรา 51 - ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลอาจจะทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

ให้มีน้ำสะอาดหรือประปา

ให้มีโรงฆ่าสัตว์

ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

ให้มีสุสานหรือฌาปนสถาน

บำรุงหรือส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

ให้มีและบำรุงสถานที่พิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

เทศพาณิชย์
 


 
สำนักงานปลัดเทศบาล มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการในเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ให้เป็นไปตามราชการกำหนดโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
 


 
กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำเงินส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 

 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 065-955-4252
 

 
 
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โทร : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
จำนวนผู้เข้าชม 23,846,915 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10