ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บ้านสร้าง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 24 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256219,46674,50772,58281,60143,01672,26896,843105,89291,50567,577--725,257
256129,01328,51664,68439,98145,68950,09433,13634,31236,87551,77942,50728,183484,769
256017,06420,65235,38536,99848,28448,90339,72532,18733,45652,02143,05745,692453,424
ยอดยกมาตั้งแต่ 8 ก.ย. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   81,797
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,745,247
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี