HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 
ปจ 0017.2/ว3846 1-เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 29 พ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3846 2-เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 29 พ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3846 3-เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 29 พ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3846 4-เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 29 พ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3846 5-เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 29 พ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3846 6-เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 29 พ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3846 7-เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 29 พ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3591 เรื่อง การปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9  [ 13 พ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3590 1-เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของร  [ 13 พ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3590 2-เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของร  [ 13 พ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3591 เรื่อง การปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9  [ 13 พ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/ว3289 เรื่อง การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช  [ 19 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/ว3279 เรื่อง การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  [ 19 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/14024 1-เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบ  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/14024 2-เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบ  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/14024 3-เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบ  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/14024 4-เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบ  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/14024 5-เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบ  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/14024 6-เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบ  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/14024 7-เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบ  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 1,002,917 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com